Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/jozeficib8/functions.php on line 205

Data dodania: 2018-08-06

 

6.08.    WIĘCEJ ZDJĘĆ W GALERII WYDARZEŃ obok, a komentarze z dni w rozwinięciu, Zapraszam.    


 
Po dniach skupienia, wyborach do komisji czuwających nad prawidłowością obrad, rozpoczęła się część sprawozdawcza Kapituły. 
Po sprawozdaniu O. Przełożonego Generalnego, poznaliśmy stanowisko Stolicy Apostolskiej odnośnie Prowincji Peru. Następnie sytuację ekonomiczną zgromadzenia. 
Dzisiaj raporty z Prowincji : Północnych i Południowych Włoch i Polski.
 

 

7.08.

W sesji porannej wysłuchano sprawozdań kolejnych przełożonych: Prowincjała prowincji amerykańskiej P. Paula McDonnella; Prowincjała Meksyku, ojca Epifanio Moreno i Prowincjała Brazylii, ojca Antonio Ramosa De Moura Neto. Był czas na pytania do sprawozdawców. Poranek zakończył się modlitwą i nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu.

Na sesji popołudniowej przyjęto protokoły przygotowane przez sekretarzy P. Guido Migliettę i P. Maximo Sevilla. Następnie protokoły odczytali: Prowincjał Filipin P. Jayson Endaya; Prowincjał Indii P. Sunil Kallarakala. Sytuację w prowincji w Peru wyjaśnił P. Josbela Castro, oraz raport z Boliwii delegat P. Federico Rapu Camana. Znakiem nadziei, która znów kwitnie w Boliwii jest 2 nowo wyświęconych współbraci. Zarówno Peru, jak i Boliwia obchodziły w tym roku 70 lat obecności Oblatów św. Józefa. Czas na pytania odnośnie tych prowincji.

Po kolacji w sesji wieczornej sprawozdanie z misji w Mozambiku przedstawili współbracia O. Angelo Romano i O. Edenilson Silveirę.

8.08.

W dzisiejszych obradach Kapituły po raz 2 w historii zgromadzenia udział wzięli świeccy współpracownicy Oblatów św. Józefa.

Świadectwo bycia katechetką u boku Oblatów św. Józefa złożyła Alessandra Alvisini z Rzymu. Panna Milleth Kasilag z Filipin mówiła na temat swojego zaangażowania w duszpasterstwie młodzieżowym, José Ferriane z Brazylii o opiece duszpasterskiej; małżonkowie Spenser o współpracy w USA, a Jean Louis i Maria Ester z Meksyku na temat duszpasterstwa rodzinnego osj i zaangażowaniu w pomoc imigrantom przybywającym do Meksyku w poszukiwaniu lepszego życia.

Następnie relację z współpracy i dziełach prowadzonych przez siostry, osiągnięciach i trudnościach i o planach na przyszłość, mówiła Przełożona Generalna Sióstr Józefitek S. Denia P. Silva, OSJ. W dalszym etapie wysłuchaliśmy relacji brata Mario Belangero, o brackim powołaniu u oblatów św. Józefa.

Postulator generalny o. Alberto Santiago, wyjaśnił postęp procesu kanonizacji o. Giuseppe Calvi. Na koniec dzisiejszych obrad P. Sebastiano Melet przedstawił sprawozdanie z ONLUS Marelliane Social Works ( józefickiej fundacji pomagającej finansować projekty socjalne realizowane w zgromadzeniu).

9.08.

Kościół czci dzisiaj św. Teresę Benedyktę od Krzyża, patronkę Europy. Mszy świętej przewodniczył ks. Francesco Russo Prowincjał prowincji Świętej Rodziny. W homilii wskazał na rzeczywistość życia świętej. Podkreślił, że jako filozof żyła "pustynią" ateizmu, niezrozumieniem matki po nawróceniu, a w końcu męczennica z Auschwitz. Życie "mądrej dziewicy" z Ewangelii ma odzwierciedlenie w postawie św. Teresy Benedykty.

Kapituła, po zatwierdzeniu protokołów, pracowała dziś w grupach językowych: włoski, hiszpański i angielski. Tematem był apostolat, opracowywany według schematu : a) gdzie jesteśmy teraz: określenie ważniejszego problemu; b) gdzie Duch nas wzywa: aby sformułował nowy scenariusz z własnymi cechami w odniesieniu do charyzmatu Marello; c) konkretne sposoby osiągnięcia tego celu: w wykonalny, możliwy do osiągnięcia, programowalny i oceniany sposób.

Po zajęciach w grupach, dzieliliśmy się doświadczeniem. Podziękowania za udział i świadectwa życia świeckich współpracowników mareliańskich.

Wieczór kulturalny zaprezentowali współbracia z Filipin.

10.08.

Święto męczennika św. Wawrzyńca. Mszy Świętej przewodniczył Prowincjał Filipin, ojciec Jayson Endaya. Zaprosił nas do refleksji nad pierwszym czytaniem „Bóg miłuje dawcę”, zapraszając nas do hojności z Panem w miłości, która była znakiem rozpoznawalnym dzisiejszego patrona. 

Filipińscy bracia noszą dziś czerwone koszulki, znak „krwi”, przynależności do Chrystusa Ofiarnego Baranka. Dzisiaj obchodzimy rocznicę święceń kapłańskich księdza Pawła McDonnell (USA), oraz  imieniny brata Lorenzo M. Moneva (Filipiny).

Kontynuując pracę w grupach językowych, pochylaliśmy się nad zagadnieniami : Rektor domu – wspólnoty; ubóstwo jak wygląda realizacja ślubu dzisiaj; dzielenie śię Słowem Bożym; formacja – powołaniowa, początkowa, permanentna; stutentat międzynarodowy.

Na wieczór kulturalny zaprosili nas współbracia z Brazylii.

11.08.

Dziś wspomnienie św. Klary z Asyżu. Mszy świętej przewodniczył P. Neto De Moura, Prowincjał Brazylii. Liturgiczne wspomnienie, odsyła nas do początków naszego zgromadzenia, do "świętej Klary" powierzonej Marello i jego oblatom jako miejsca pierwszej pracy. Święta Klara jest jasnym świadectwem ofiarowania się Panu Bogu.

Obrady dzisiejsze rozpoczęły się odczytaniem protokołu z dnia poprzedniego. Praca w grupach językowych skupiała się nad dalszymi zagadnieniami sprawozdania Przełożonego Generalnego, w szczególności dotyczących aspektów zarządu Zgromadzenia.

13.08.

Mszy świętej dziś przewodniczył ks. Paul McDonnel Prowincjał Prowincji Świętych Małżonków w USA. W homilii, nawiązując do Ewangelii dnia, podkreślił reakcję apostołów na, zapowiedź męki Chrystusa. Jezus ogłosił swoje zmartwychwstanie, ale nie jest to natychmiast dostrzegane. Nasze życie, naznaczone dzisiaj krzyżem, również ma swoją pełnię w naszym zmartwychwstaniu. Radości i smutki również towarzyszyły życiu świętego Józefa. To może być i jest obecne w naszej religijnej rzeczywistości, ale Opatrzność przychodzi nam z pomocą.

Praca Kapituły skupiona była na relacjach z grup, i dyskusją nad wnioskami. W temacie Zarządu Zgromadzenia, przedstawiono cechy które powinien posiadać przyszły Przełożony Generalny : rozwaga, mądrość, umiejętność dialogu, miłość do Zgromadzenia i Kościoła, znajomość języków, to tylko niektóre z nich. Od Radnych wymaga się współpracy z Przełożonym w duchu odpowiedzialności za zgromadzenie i współbraci, i przypomniano że mogą mieszkać w innych domach poza Kurią Generalną.

Omawialiśmy o rzeczywistości Peru, wyrażając nadzieję że wszystko idzie dobrze i wkrótce zostaną przezwyciężone trudności.

W sesji popołudniowej Kapituła rozmawiała o Życiu zakonnym i formacji.

Wieczór kulturalny animowany jest przez braci ze Stanów Zjednoczonych.

Jutro czeka nas ważny dzień wyboru Ojca Generała. Niech Pan oświeci nas, Duch Święty pomoże nam swoją Mądrością i nami kieruje. Veni Creator Spiritus.

15.08. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Odbyliśmy dziękczynną pielgrzymkę do sanktuarium Bożej Miłości w Rzymie, aby dziękować Panu Bogu za dar nowego Zarządu Zgromadzenia i wzywać opieki Matki Bożej. Przełożony Generalny ks. Jan Pelczarski przewodniczył mszy św. koncelebrowanej ze swoją Radą: Wikariuszem Generalnym P. Attulli, oraz P. Sevilla, Russo i Odubela.

Czasem mówimy że coś jest "niemożliwe". Maryja jednak doświadczyła "możliwości" Boga, ponieważ dla Boga nic nie jest niemożliwe. Jeśli możliwe jest to że woda zmienia się w wino, że zdjęty z Krzyża Zmartwychwstaje, dlaczego ma być niemożliwe, aby stworzenie było w niebie z duszą i ciałem. Wyniesienie Maryi jest dla nas nadzieją i znakiem działania Boga. W pieśni Magnificat, Maryja wychwala Boga za sposób działania, który wywyższa pokornych, wskazuje drogę do światła, zbawienia i odkupienia. Wniebowzięcie Maryi z ciałem i duszą jest zachętą dla nas, że jesteśmy nosicielami życia, które ma swoje dopełnienie w niebie.

16.08.

Dzisiejszej mszy w języku hiszpańskim przewodniczył Przełożony Generalny w koncelebrze z ojcami z Peru: Montes Manuela i Soplina Josbela. Modliliśmy się w intencji Prowincji Peru, o jedność, rozwój i powołanie nowego zarządu. W homilii o. Montes, odnosząc się do Ewangelii, mówił o przebaczeniu i znaczeniu uzdrowienia pamięci. Zachęcał aby uleczyć wszystkie rany istniejące w naszych wspólnotach.

Na sali obrad, moderator ks. McDonnell, zachęcił nas do modlitwy w intencji ofiar powodzi w Kerali i wszystkich tych dotkniętych tą tragedią.

Podziękował o. Meletowi ekonomowi, za wszystkie działania w zarządzaniu i organizacji Kapituły, za jego gotowość do zaspokojenia wszystkich potrzeb. Dziękował wszystkim braciom i świeckim, którzy w tych dniach służą nam w domu, w kuchni i przy innych zadaniach ( bracia : Abin, Benjie, Sebastian, świeccy pracownicy).

Kapituła pracowała nad poprawkami protokołów odnoszących się do wyborów. Kontynuowano pracę nad zagadnieniami początkowej i permanentnej formacji, życia religijnego - zakonnego, apostolatu i zarządu.

Wieczór kulturalny przygotowali i poprowadzili bracia z Peru.

17.08.

Mszy św. przewodniczył dziś Prowincjał Prowincji meksykańskiej Epiphanal Moreno. W homilii, nawiązał do Ewangelii dnia. Modliliśmy się za naszych braci z Meksyku, prosząc o błogosławieństwo dla rodzin i dalszy rozwój prowincji i ich dzieł.

Prace Kapituły skupione były nad propozycjami zmian niektórych artykułów Konstytucji, które nie przystają do obecnych czasów i potrzebują modyfikacji.

Powstały również komisje które mają się zająć dalszymi propozycjami zmian które zaproponuje Kapituła: życie religijne (o. Sevilla), edukacja (o. Attulli), apostolat (o. Russo), zarządu (o. Odubela).

Wieczór kulturalny przybliżający nam żywiołową rzeczywistość Meksyku zaprezentowali nasi bracia.

20.08.

Wspomnienie św. Bernarda, opata. Mszy św. przewodniczył P. Fryderyk Rapu, delegat Boliwii. W homilii zachęcał, abyśmy uważali by nie przespać projektów, które Bóg proponuje nam każdego dnia.

Trwały dalsze prace Kapituły nad zmianami w Konstytucjach i Dyrektorium.

Wieczór kulturalny animowali bracia z Polski.

21 .08

Mszy świętej przewodniczył dziś Prowincjał Indii, o. Sunil. Modliliśmy się za ofiary powodzi, która nawiedziła prowincję Kerala, w zeszłym tygodniu. Ponad 300 osób poniosło śmierć, wiele tysięcy osób pozostaje bez domu, dachu nad głową, stracili dorobek życia.

W homilii mówił o człowieku, który postawił przed kilkoma chłopcami kosz pełen cukierków. Powiedział, że kto pierwszy przybiegnie do kosza, otrzyma całą nagrodę. Kiedy dał sygnał startowy, wszyscy chłopcy wzięli się za ręce i razem zbliżyli się do kosza z cukierkami, a zawartość podzielili na równe części. Oto morał, ważne jest, aby wspólnie osiągnąć cel, a nie tylko jeden lub drugi. W ten sposób tworzymy wspólnotą.

W części roboczej Kapituła analizowała kolejne artykuły Konstytucji i Regulaminu w tematach Formacji, Zarządu.

Wieczór kulturalny zorganizowali współbracia z Indii.

22.08.

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Królowej, Eucharystii przewodniczył delegat Nigerii O. Ethelbert Arua, wraz z oo. Michael Odubela i Philip Egbuniwe.

Modliliśmy się za delegację Nigerii, i cały kontynent Afryki, oddając wszystkie intencje pod opiekę M.B. Królowej.

Kapituła kontynuowała prace nad modyfikacją Konstytucji i Dyrektorium, które zostały zakończone do południa.

Delegat Boliwii, o. Federico Rapu, zaprezentował nam filmy i zdjęcia o kulturze i tradycjach w Boliwii, pracy i dziełach naszych współbraci w tym kraju. Podkreślił duży wkład pracy wieloletnich misjonarzy z Polski ( oo. Wiesława Trojanowskiego [ P. Lukas], Henryka Łazareckiego i Jana Pelczarskiego [ obecnego Generała] ).

23.08.

Mszy św. przewodniczył dziś Wikariusz Generalny o. Jhon Attulli, wraz o. Alberto Santiago i o. Josbel Splin Castro. Świętujmy dziś patronkę z Limy, świętą Różę i módlmy się w intencji : formacji zakonnej, za młodych aspirantów, postulantów, nowicjuszy i braci profesów czasowych.

Zaproszenie na wesele, z przypowieści z Ewangelii, jest skierowane do wszystkich. Może istnieć ryzyko odrzucenia, nawet z błahych powodów, ale muszą też być pozytywne odpowiedzi w naszym życiu, z zadowoleniem przyjąć zaproszenie.

Kapituła pochyliła się dziś nad propozycjami 4 komisji: życia zakonnego, apostolatu, formacji i zarządu. Będzie to materia do pracy na rozpoczynającą się kadencję Rady Generalnej. Najważniejszą dziś decyzją jednogłośnie podjętą jest podniesienie Delegacji Nigerii do rangi Prowincji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętego celu i drogi, którą nigeryjscy współbracia przeszli, i ze świadectwa które dają oblaci św. Józefa w Afryce.

Wieczór kulturalny jest świętem Nigerii!

24.08.

Święto św. Bartłomieja apostoła. Mszy Świętej przewodniczył radny generalny, o. Maximo Sevilla. "Oto Izraelita, w którym nie ma fałszu", mówi Jezus o Natanaelu. Właśnie od tego spotkania z Chrystusem, Natanael stał się apostołem-misjonarzem głosił Dobrą Nowinę, podkreślił kaznodzieja komentując Ewangelię.

W zajęciach roboczych Kapituła, wysłuchała relacji przygotowanych przez komisje formacji i życia zakonnego. Po południu, po pracy w grupach i komisjach, ponownie wysłuchano propozycji i głosowano nad wnioskami, zatwierdzono między innymi propozycję międzynarodowego studentatu dla profesów czasowych.

27.08.

Wspomnienie św. Moniki. Mszy św. przewodniczył p. Francesco Russo. Zaprosił nas do modlitwy w int. naszych rodziców żyjących i zmarłych.W homilii odnosząc się do czytań stwierdził: " Bóg uczynił was godnymi swego wezwania i oby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra ".

Rozpoczynając obrady modliliśmy się w intencjach podanych przez Przełożonego ( za zmarłego nagle brata o.Normana De Silvy; tragicznie zmarłych członków zakonu św. Józefa z Puimisson (Francja), którzy ulegli wypadkowi samochodowemu; chorą mamę p. Jefhrie.

W zajęciach roboczych Kapituła, analizowała propozycje przygotowane przez poszczególne komisje odnośnie życia zakonnego, Zarządu (obowiązki Rektorów), Apostolatu, i inne.

28.08.

We wspomnienie św. Augustyna, doktora Kościoła i biskupa, celebracji eucharystycznej przewodniczył p. Alberto Santiago. W refleksji nad Słowem Bożym zachęcał nas byśmy poprzez badanie sumienia, oceniali i weryfikowali intencje, które determinują nas do działania.

Obrady Kapituły rozpoczął o. Neto z Brazylii, zapraszając nas, współbraci i świeckich naszych współpracowników na obchody 100-lecia Oblatów w Brazylii. Obchody będą przeżywane 14-15 września 2019. W najbliższych miesiącach Brazylia przedstawi dokładny plan uroczystości, oraz koszty z tym związane.

Została przedyskutowana i zaakceptowana rezolucja dotycząca świeckich współpracowników. Kapituła przeanalizowała postanowienia XVI Kapituły, modyfikując je do obecnej sytuacji.

 29.08.

 

Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, mszy świętej przewodniczył P. Grzegorz Finn (USA), który wraz z P. Julio Bazanem (PERU), byli tłumaczami języka angielskiego i hiszpańskiego, podczas obrad Kapituły.

W ostatnim dniu obrad Kapituła analizowała wnioski, które wpłynęły do Prezydium. Swój raport o sytuacji Peru przedstawił Asystent Pontyfikalny (wizytował : prowadzone dzieła socjalne, ośrodek przygotowujący do zawodu dla 40 chłopców i dziewcząt, ośrodek dla dzieci w San José, działania do wytwarzania alternatywnej energię dla ludzi dla lokalnej społeczności pozbawionej prądu (160 rodzin) w obszarze Pomabamba, kamieniołomy San José, szkołę San José, laboratorium i aptekę dla miejscowej ludności). Piękna i znacząca działalność społeczna z wieloma innymi dziełami, których nie można opisać, choćby z powodu że nie ma dojazdu i są bardzo oddalone.

30.08.

Dzisiejsze spotkanie Kapituły miało zatwierdzić ostatnie korekty dokumentów : Przesłanie Kapituły do wszystkich współbraci, komunikat dla współbraci z Peru, przesłanie Asystenta Papieskiego.

Przed południem celebrowaliśmy mszę wotywną do św. Józefa pod przewodnictwem Asystenta Papieskiego. Dziękowaliśmy Bogu i ludziom za ten piękny czas Kapituły. Na zakończenie Przełożony Generalny o. Jan podziękował, Asystentowi Papieskiemu, poprzedniemu zarządowi za zwołanie i przygotowanie Kapituły i wszystkim osobom, które każdego dnia dbały o nasze potrzeby. Odmówiliśmy Akt zawierzenia naszemu patronowi całego Zgromadzenia i każdego współbrata. Papieski asystent, ogłosił zakończenie XVII Kapituły Generalnej Oblatów św. Józefa. Deo Gratias.


Nasza strona korzysta z plików Cookies aby polepszyć działanie witryny.Pliki Cookies używane do obsługi strony zostały już wykorzystane. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć, zapoznaj się z naszą polityką prywatności. Akceptuję pliki cookie z tej strony. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk